Reference: Volume 82 (1998), Part No. 4, Section , Page 215

Judgement Details


Date
30/06/1998
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA vs SAM CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAGUNIJIET SPECJALI U STRAORDINARJI - ZBALL GENWIN
Summary
L-artikolu 21 tal-Kodici Kriminali jaghti l-fakolta' lill-Qorti biex taghti piena inqas mill-minimustabbilit bil-ligi biss jekk il-Qorti ssemmi fis-sentenza xi ragunijiet straordinarji u specjali. Il-Qrati ghandhom jaraw verament, permezz ta' provi cari u inekwivoci li min jallega zball genwin, tassew jippruvah qabel ma jiddecidu li japplikaw l-artikolu 21 tal-Kodici Kriminali. L-iskuza ta' zball genwin m'ghandhiex tigi accettata cjekament u r-ragunijiet straordinarji u specjali zgur jirrikjedu ferm aktar minn allegazzjoni ta' tali zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info