Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 163

Judgement Details


Date
21/05/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
MARIA PACE PRO ET NOE vs JOSEPH ABELA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FATALITA' - LIKWIDAZZJONI - LUCRUM CESSANS - PRESKRIZZJONI
Summary
Ghall-finijiet ta' preskrizzjoni ta' preskrizzjoni, il-ligi u l-gurisprudenza jiddistingwu tliet kwalitajiet ta' danni: 1. Dawk li jigu minn reati vera u proprji, jigifieri minn fatti li huma punibbli krimnalment, f'dan il-kaz li preskrizzjoni civili hija dik ta' l-azzjoni kriminali. 2. Dawk li jigu minn fatti li la huma reati u lanqas ma huma inadempjenza kuntrattwali: f'dan il-kaz il-preskrizzjoni applikabbli hija ta' sentejn; u 3. Dawk li jidderivaw minn inadempjenza kuntrattwali; f'dan il-kaz hija applikabbli l-preskrizzjoni ta' l-istess obbligazzjoni. Il-Qorti fissret il-kriterji li jitqiesu fil-likwidazzjoni ta' danni konsistenti f'lucrum cessans li jirrizultaw minn mewt ta' ragelu missier f'incident awtomobilistiku. It-taxxa fuq l-income u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurta' socjali li l-mejjet kien ikollu jhallas kieku baqa' haj ma humiex fatturi li ghandhom jitqiesu fil-kalkolu tal-qligh futur. Ghalkemm il-mara tal-mejjet ma hix eredi tieghu, hi xorta ghandha l-jedd li tiehu f'isimha proprju sehem mid-danni likwidati, ekwivalenti ghan-nofs.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info