Reference: Volume 77 (1993), Part No. 4, Section , Page 214

Judgement Details


Date
07/01/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOHN SCICLUNA NOE vs PAUL PIZZUTO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT 'AD HOC' - PRESKRIZZJONI - SERVIZZ TAT-TELEFON
Summary
L-attur qieghed jippretendi li jkun kanonizzat kreditur tal-konvenut f'ammont in konnessjoni mas-servizz tat-telefon. F'ammont il-Qorti jidhrilha li dan mhux kuntratt ta' kiri ta' hwejjeg mobbli izdakuntratt "ad hoc" li bih jinghata servizz ta' telefon permezz ta' stallazzjoni ta' taghmir u apparat li jkun stallat ghand l-abbonat u li jkun ikkomunikat ma' l-abbonati l-ohra kollha tramite 'cables' u apparat stallat fl-'exchanges' tal-Korporazzjoni. Ghalhekk il-kreditu ta' l-attur ma jstax jigikolpit bil-preskrizzjoni ta' l-gheluq ta' tmintax-il xahar li tolqot l-azzjoni ta' kull persuna ghall-kera ta' hwejjeg mobbli. Il-konvenut qieghed jeccepixxi l-preskrizzjoni ai termini ta' l-artikolu 2148 (f) tal-Kodici Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info