Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 70

Judgement Details


Date
15/03/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Parties
JOSEPH F. PORTELLI NOE vs L-ONOREVOLI MINISTRU TAX-XOGHLIJIET U SPORT U S-SEGRETARJU TAD-DJAR, U B'DIGRIET TAT-13 TA' OTTUBRU, 1969, GIE KKJAMAT FIL-KAWZA JOSEPH ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT ULTRA VIRES - EKWITA' - EZERCIZZJU TA' DISKREZZJONI - GUSTIZZJA - INTERESS PRIVAT - INTERESS PUBBLIKU U - INTERPRETAZZJONI TA' - KOSTITUZZJONI - ORDNI TA' REKWIZIZZJONI - POTERI PUBBLICI - RAGONEVOLEZZA
Summary
L-attur agixxa biex jattakka ordni ta' rekwizizzjoni ta' fond fi stat perikoluz u konsegwentement mhux tajjeb ghall-abitazzjoni. Il-qorti laqghet it-talbiet attrici ghaliex minn interpretazzjoni li tat lil-ligi, l-interess pubbliku u lin-nozzjonijiet ta' gustizzja, ekwita' u ragonevolezza sabet illi d-diskrezzjoni trid tkun ezercitata ragonevolment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info