Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 200

Judgement Details


Date
10/12/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE ANTON
Parties
CHARLES DIMECH vs SUSAN MARGARET EARLE NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI AESTIMATORIA - DIFETTI MOHBIJA - GRAVITA' TAD-DIFETTI - RIFUZJONI TAL-PREZZ
Summary
L-azzjoni estimatorja kkontemplata fil-Kodici Civili tigi mill-garanzija li biha l-bejjiegh hu obbligat jaghmel tajjeb ghad-difett li ma jidhrux tal-haga mibjugha illi jaghmluha mhux tajba ghall-uzu li ghalih hija mahsuba, jew li jnaqqsu daqshekk il-valur taghha illi x-xerrej ma kienx jixtriha jew kien joffri prezz izghar kieku kien jaf bihom. Biex ikun hemm lok ghall-azzjoni bbazata fuq dik il-garanzija, jehtieg illi d-difett ikun ta' certa gravita' relattivament ghall-haga mibjugha u ghall-prezz imhallas ghaliha. Il-Qorti trid tkun sodisfatta illi d-difett lamentat kien inaqqas talment il-valur tal-fondi mixtrija illi kieku l-attur kien jaf bih , jew ma kienx jixtrihom affattu jew kien joffri ghalihom prezz anqas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info