Reference: Volume 74 (1990), Part No. 5, Section 2, Page 687

Judgement Details


Date
14/05/1990
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GULIA WALLACE A.
Parties
IL-PULIZIJA vs GRAZIO SIVE HORACE SPITERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSIBBILTA' - ENTRAPMENT - KOMPLICI - TRAFFIKAR TA' DROGA - XHUD
Summary
Ghandha ssir ghazla bejn min jittraffika fid-droga u min jakkwistaha ghall-uzu tieghu. Ikun hemm traffikar u komplicita' fit-traffikar meta xi hadd ikun qieghed jghin biex id-droga titmexxa. Min jakkwista bil-hsieb li juza' d-droga hu, u mhux li jmexxiha, ma jitqiesx komplici fit-traffikar. Biexikun hemm entrapent irid ikun hemm xi haga attiva li torbot lill-Pulizija direttament ma' l-akkuzatu li twassal lill-akkuzat biex jaghmel dak li jkun ghamel. Il-fatt li l-Pulizija tkun aktar attentaghax ghandha informazzjoni li ser isir reat f'xi hin determinat jew f'xi post partikolari ma jfissirx entrapment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info