Reference: Volume 77 (1993), Part No. 5, Section 2, Page 378

Judgement Details


Date
22/02/1993
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
IL-PULIZIJA (SPT. EMANUEL CASSAR U SPT. PIETTE CALLEJA) vs NAZZARENO SIVE RENO ZARB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATTI PREPARATORJI U BIDU TA' L-ESEKUZZJONI - ONERU TAL-PROVA - SERQ - SKIET TA' L-IMPUTAT - TENTATTIV
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti rriteniet illi malli l-imputat mess it-tieqa huwa oltrepassa l-fruntiera li tifred l-atti preparatorji minn dawk li jaghtu bidu ghall-esekuzzjoni tad-delitt. Huwa veru li l-imputat jew akkuzat mhux obbligat li jixhed u mhux obbligat li jgib provi in proprja difesa, izda huwa veru li jekk il-provi li jkun hemm ikunu jitkellmu wahedhom jew inkella jekk ma jkunux daqstant carijoholqu dik il-bidu ta' prova illi jekk ma tigix kontrobattuta ssir konvincenti u konklussiva fiha nnifisha, l-istess imputat jew akkuzat ma jkunx jista' jippretendi illi s-skiet tieghu, jew il-passivita' tieghu, meta jkun ovvju, jista' ma jittihidx in konsiderazzjoni. Dak li l-ligi ma tridx hu lil-prosekuzzjoni tapprofitta ruhha mis-skiet ta' l-imputat u tipprospetta dak is-skiet bhala xi formata' ammissjoni jew xi forma ta' htija ta' l-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info