Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 178

Judgement Details


Date
24/06/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOHN FORMOSA NOE vs FRANCIS BORG NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI KKAWZATI MINN TIFEL MINURI - RESPONSABILITA'
Summary
Trid issir distinzjoni bejn ir-responsabbilita' ta' min jiehu hsieb wiehed minuri ghall-hsara li jaghmel dak il-minuri nnifsu ghall-hsara li jkun ghamel. Skond l-art. 1035 tal-Kodici Civili, sabiex minuri ta' bejn disa' u erbatax-il sena jitqies responsabbli ghad-danni rizultanti mill-agir tieghu,irid jigi ppruvat li mexa b'hazen. Ghalhekk, il-principju relattiv ghar-responsabbilita' ta' minurita' erbatax-il sena hu li dawn huma ezenti sakemm ma ssirx din il-prova. Din il-prova jrid iressaqha l-attur ghax ma jidhirx li n-nuqqas ta' hazen hu skuzanti li jrid iressaq il-minuri nnifsu izda hu element tar-responsabbilita' li jrid jissostanzja l-attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info