Reference: Volume 77 (1993), Part No. 5, Section 1, Page 372

Judgement Details


Date
26/07/1993
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs DR. LAWRENCE PULLICINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HELSIEN MILL-ARREST - KOMPETENZA TAL-QORTI TA' L-APPELL KRIMINALI - REVOKA "CONTRARIO IMPERIO"
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell Kriminali m'ghandhiex gurisdizzjoni tirrevoka "contrario imperio" digriet ta'Qorti ohra. Il-Qorti ta' l-Appell Kriminali ghandha biss gurisdizzjoni li tiehu konjizzjoni ta' appelli maghmula skond it-Titolu V tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodici Kriminali u l-funzjoni taghha hija ta' Qorti ta' Appell li tirrevedi decizjonijiet li minnhom jista' skond it-Titolu msemmi jsir appell u konsegwentement tikkonferma, tannulla jew tirrevoka d-decizjoni ta' l-ewwel grad.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info