Reference: Volume 77 (1993), Part No. 4, Section , Page 297

Judgement Details


Date
04/05/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
JOSEPH SCICLUNA ET NOE vs JOSEPH N TABONE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RAPPREZENTANZA - SOCJETA` ANONIMA - ULTRA VIRES
Summary
Huwa principju fundamentalili persuna li tinnegozja ma` kumpanija titqies li tkun taf il-kontenut tal-memorandum u l-Istatut ta` dik il-kumpanija. Din ir-regola, amghrufa bhala the rule of constructive notice, tapplika billi l-art. 193 tal-Kap. 168 jaghti l-fakolta` lil kull persuna li tispezzjonal-memorandum u l-istatut u d-dokumenti l-ohra socjali mizmuma mir-Registratur tas-Socjetajiet. Ghalhekk min jinnegozja ma` kumpanija ghandu l-oneru li jispezzjona dawn id-dokumenti pubblici ta` l-istess socjeta` u jaccerta ruhu li n-egozju propost ma jkunx f'konflitt maghhom. Ghandu jara specifikament li min jidher f'isem is-socjeta`jkollu s-setgha li jirrapprezentaha li min jidher f'isem is-socjeta` jkollu s-setgha li jirraprezentaha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info