Reference: Volume 77 (1993), Part No. 4, Section , Page 353

Judgement Details


Date
15/11/1993
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CHARLES GATT NOE vs JOSEPH VASSALLO GATT NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI KAMBJARJA - ECCEZZJONIJIET
Summary
Il-legislatur ried li kwazi bbazati fuq kambjali jitmexxew u jigu decizi b'celerita' u heffa insolita. Huwa proprju ghalhekk li l-ligi tillimita l-eccezzjonijiet li jistghu jinghataw kontra l-possessur tal-kambjala. Huma biss ammissibbli eccezzjonijiet li jkunu ta' facili soluzzjoni. Eccezzjonijiet li jinhtiegu ezami fit-tul ma jistghux jinghataw u jekk jinghataw dawn ma jigux ikkunsidrati u decizi fl-istess kawza kambjarja billi diversament il-kanonizzazzjoni u l-hlas ta' l-import ta' kambjali jkun konsiderevolment ritardat u mtawwal; b'hekk jintilef l-iskop kollu ta' l-istitut kambjarju li hu li jagevola c-cirkostanzi mghaggla tal-krediti kummercjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info