Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 132

Judgement Details


Date
06/05/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
ROSARIA CEFAI ET vs BENIGNO MIZZI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH TA' RES ALIENA - EFFETT - ENFITEWSI - KIRI - KONVERZJONI TAT-TITOLU - REXXISSJONI
Summary
F'dan il-kaz, enfitewta ta' fond urban kien dahal f'kunratt ta' bejgh u xiri biex jixtri l-fond. Irrizulta, izda, li l-bejjiegh ma kienx is-sid, u ghalhekk, fuq talba tas-sid tassew, il-kuntratt kien rexiss. Il-Qorti kkonkludiet, izda li l-kuntratt ta' bejgh u xiri, li kien iddikjarat li hu nullu bla effett, ghandu jitqies bhallikieku qatt ma sar, u l-partijiet ghalhekk handhom jitqieghdu f-istat li kienu jkunu fih li kieku jkunu fih li kieku l-kuntratt qatt ma sar. Fil-kaz prezenti, li kieku l-kuntratt ta' bejgh u xiri ma sarx, ix-xerrej kien ikun qieghed jokkupa l-fond mhux bhala xerrej allura sid, izda bhala enfitewta, u fi tmiem l-enfitewsi, kien ikollu dritt ikompli jokkupa l-fondbhala inkwilin skond id-disposizzjonijiet ta' l-art. 12(2) tal-Kap. 158 tal-Ligijiet ta' Malta. Ghalhekk, wara r-rexissjoni tal-kuntratt ta' bejgh u xiri, xorta jkun jista' jkompli jokkupa l-fond b'titolu ta' kiri skond dawn id-disposizzjonijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info