Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 128

Judgement Details


Date
03/05/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARIANNA SPITERI ET vs JOSEPH VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI - TPACIJA
Summary
L-artikolu 1196 tal-Kodici civili jistabilixxi li meta tnejn huma debituri lejn xulxin, issir bejniethom it-tpacija ipso iure. Din it-tpacija ssir anke minghajr ma jkunu jafu d-debituri hekk kif ikunu jezistu zewgt idjun fi zmien wiehed, u d-djun jinqatlu wiehed bl-iehor sa fejn ikunu ndaqs. L-artikolu 1197 ta' l-istess Kodici jistabilixxi li t-tpacija ssir biss bejn zewgt idjun li jkolhom it-tnejn bhala oggett somma ta' flus u li jkunu t-tnejn likwidi u li jistghu jintalbu. Minn dan isegwi li l-eccezzjoni ta' tpacija fiha nfisha tammonta ghall-ammissjoni tad-debitu u li dan id-debitu huwadovut, biss ma ghandux jithallas ghax huwa pacjut ma' ammont iehor dovut mill-kreditur. Ghalhekk l-eccezzjoni ta' tpacija xxejjen l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni billi ma jistax ikun hemm tpacija kemm-il darba l-kreditu mhux dovut ghax huwa preskritt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info