Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 2, Page 44

Judgement Details


Date
13/04/1994
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
PAUL MAMO vs ANTHONY SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPLIKAZZJONI HAZINA TAL-LIGI - RIKUZA TA' MHALLEF - RITRATTAZZJONI
Summary
Meta l-bazi tar-ritrattazzjoni hija applikazzjoni hazina tal-ligi, hu l-kaz li l-Imhallef li jkun iddecieda l-kawza li taghha tkun qed tintalab ir-ritrattazzjoni, jastieni jew jigi rrikuzat. Dan il-principju pero' ma jfissirx li bis-semplici dikjarazzjoni fil-petizzjoni tar-ritrattazzjoni, li l-istess qed tintalab fuq il-bazi ta' allegata applikazzjoni hazina tal-ligi, awtomatikament wiehed ikunqed jassikura r-rikuza ta' l-Imhallef; dan ghaliex ir-rikuza mhix haga ta' konvenjenza izda ta' gustizzja u m'ghandha qatt tigri abbuzata. Jinghad ukoll li l-ligi ma taghtix dritt ta' ritrattazzjonifejn hemm allegata interpretazzjoni hazina tal-ligi izda meta hemm allegata applikazzjoni hazina tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info