Reference: Volume 77 (1993), Part No. 3, Section , Page 1

Judgement Details


Date
08/01/1993
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
ALBERT GALEA vs RICHARD GALEA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
RESPONSABBILITA` SOLIDALI
Summary
Fil-kawza "Carmelo Schembri vs John A. Davies et" deciza fl-24 ta' Gunju 1995 il-Prim'Awla tal-QortiCivili rriteniet li l-iskop animatur ta' l-Ordinanza XXXVI ta' l-1938 (illum Kap. 104) huwa li jigiassikura il-hlas tad-danni lil min isofrihom derivanti mill-kollizzjoni tal-karrozzi, u la l-attwazzjoni ta' dan l-iskop giet iffrustrata bi htija ta' l-imsejjah fil-kawza huwa rrenda ruhu responsabbli ta' dawk id-danni daqs li kieku kkagunahom huwa stess direttament, u taghhom huwa responsabbli solidalment ma' min ikkaguna materjalment dawk id-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info