Reference: Volume 33C (1947), Part No. 1, Section 2, Page 615

Judgement Details


Date
12/01/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., GOUDER TANCRED
Parties
GIOVANNI LANZON vs GIUSEPPE VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SOCI DORMIENTI" - ASSOCJAZZJONI IN PARTECIPAZZJONI - INKWILINAT - LOKAZZJONI D'OPERA - SOCJETA' IRREGOLARI - STAT TA' KOMUNJONI
Summary
Jista' jkun hemm lokatur d'opera li minflok jigi mhallas ta' xoghlu b'slarju regolari f'somma determinata jircievi percentwali tal-profitti ta' negozju li ghalih iku addett. Biex ikun hemm assocjazzjoni in participazzjoni hemm bzonn illi l-oggett tal-kummerc ta' l-assocjati jkun operazzjoni wahda,jew anki operazzjonijiet diversi, tal-kummerc, imma determinati; barra minn dan, wiehed biss irid ikun jidher quddiem it-terzi, mentri l-assocjati l-ohrajn ikunu s-"soci dormienti". Dan ma jistax jinghad li huwa l-kaz meta l-kummerc ta' l-assocjati jkun jikkonsisti fil-ftuh u l-attivazzjoni ta' hanut. F'dan il-kaz ikun hemm socjeta' irregolari, li ghalkemm ma taghtix lill-assocjati kontra xulxinl-azzjonijiet socjali, taghtihom pero' l-azzjonijiet li johorgu minn dak l-istat ta' komunjoni, fosthom dik ghal-likwidazzjoni tal-komunjoni ghall-imghoddi u ghad-divizjoni tal-profitti. Il-kwistjonidwar ta' min huwa l-inkwilinat ta' hanut li kien attivat bejn zewg soci, biex jigi stabbilit min minnhom ghandu jiehdu lura fil-likwidazzjoni, ma tistax tigi deciza f'kawza fejn ma jkunx prezenti s-sid, meta r-rapport guridiku ta' lokazzjoni mas-sid ikun jidher li huwa favur wiehed mill-assocjati mentri s-socju l-iehor jippretendi li l-inkwilinat huwa tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info