Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 3, Page 1023

Judgement Details


Date
22/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A.
Parties
LESLIE CAUSON NOE vs GODWIN ABELA NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur assikuratur issurrogat agixxa biex jirkupra Lm200 danni rapprezentanti hsarat f'vettura. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza tal-Qorti tal-Magistrati li ddikjarat ruhha inkompetentirationae materie. Il-Qorti ta' l-Appell addottat zewg konsiderazzjonijiet principali. L-ewwel segwiet b'approvazzjoni l-linja gurispjudenzjali addotta illi anke ghall-fini ta' omegenita', il-ligi taghna tidher illi trid illi drittijiet naxxenti minn materji relatati ma' bahar, navigazzjoni ma' assikurazzjoni marittima ghandhom ikunu materja ta' konjizzjoni tal-Qorti tal-Kummerc u mhux ta' Qratiohrajn u dan apparti milli l-artikolu 5 (g) tal-Kodici tal-Kummerc jelenka proprju l-assigurazzjoni kemm marittima kemm mhijiex bhala att oggettiv tal-Kummerc. Hemm it-tieni konsiderazzjoni illi d-dritt ta' azzjoni ta' l-attur jiskatturixxi mill-istess assigurazzjoni marittima relattiva u l-polzatas-surroga li saret. Anke jekk l-azzjoni kienet ta' danni fl-istess waqt ma jistax ikun hemm xissjoni a priori mill-istess assigurazzjoni marittima, il-ghaliex id-drittijiet ta' l-attur jiskaturixxu proprju minn hemm.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info