Reference: Volume 33C (1948), Part No. 1, Section 2, Page 711

Judgement Details


Date
28/01/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E.
Parties
DR. GEORGE VASSALLO, NE. vs EMMANUELE CAMILLERI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DELIVERY" - APERTURA TA' KREDITU - BEJGH - KLAWSOLA F.O.B - KONSENJA - TERMINU
Summary
Il-ftuh ta' kreditu mhux hlief "modus esecutionis" favur il-venditur, li ghanu joqghod ghall-kondizzjonjiet opposti ghall-kreditu. Imma jekk il-kondizzjonijiet tal-bejgh jigu osservati, u ma jigux osservati xi kondizzjonijiet maghmula fl-apertura tal-kreditu , fin-nuqqas ta' patt esplcitu f'sens kuntrarju, il-bejgh jibqa jsehh u jaqa' biss id-dritt tal-venditur li jithallas minn dak il-kreditu.L-iskadenza tat-terminu taghti lill-kumpratur id-dritt li jirrifjuta l-merkanzija fil-kaz biss li kien miftiehem zmien ghall-konsenja tal-merkanzija u din ma gietx konsenjata fiz-zmien stabbilit. Dana d-dritt pero' ma jikkompetix lill-kumpratur meta z-zmien kien miftiehem ghad-"delivery", jigifieri meta l-merkanzija ghandha tkun lesta mill-fabbrika biex mbaghad titghabba ghall-ispedizzjoni. Meta l-karikazzjoni ssir F.O.B., il-venditur jigi liberat mir-responsabilita' malli huwa jikkonsenja b'mod definitiv il-merkanzija lill-karikaturi, u minn dak l-mument il-proprjeta' u l-perikolu tal-merkanzija jghaddu fuq ix-xerrej. Imma dan il-principju mhux applikabili ghall-finijiet tax-xoljimenttal-bejgh jkk ma jkunx sar patt esplicitu u car illi l-karikazzjoni kellha ssir sa gurnata determinata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info