Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 545

Judgement Details


Date
29/11/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
VICTOR TRAPANI NE. vs ANTHONY CASSAR TORREGGIANI, O.B.E.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HOUSING COMMISSIONER" - BOARD TAL-KERA - HOUSING ACT, 1949 - LOKAZZJONI - REKWIZIZZJONI
Summary
Meta l-Housing Commissioner ikollu idejh fond rekwizizzjonat u jallokah lil xi persuna biex tghammarfih, huwa jista' jintima lis-sid b'ittra ufficjal biex jirrkonoxxi lil dik il-persuna bhala inkwilin tieghu, u dan bis-sahha tal-Housing Act, 1949. Jekk is-sid jidhirlu li ma ghandhux jirrikonoxxi lil dik il-persuna, huwa ghandu, fi zmien xahar minn dik l-ittra ufficjali, jirrkorri quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Civili tal-Maesta' tar-Re biex jitlob li jigi dispensat mill-obligu li jaghmel dak ir-rikonoxximent billi jaghti ragunijiet li jiggustifikaw dik l-ezenzjoni; u jekk ma jaghmelx dik il-procedura f'dak it-terminu, huwa jigi li rrikonoxxa lil dak l-inkwilin. Is-sid jista jaghmel dan ir-rikonoxximent sija billi jaccetta lill-inkwilin espressament, sija tacitament billi ma jaghmel l-imsemmija procedura. Imma dak it-terminu ta' xahar huwa kollu a favur tas-sid; u l-Housing Commissioner ma jistax wara li jkun intima lis-sid bl-ittra ufficjali, jissospendi l-effetti taghha b'sempliciittra dipartmentali. Meta javvera ruhu dan ir-rikonoxximent, sija billi s-sid jirrikonoxxi espressament lill-inkwilin, sija billi ma jitlobx li jigi dispensat minn dak ir-rikonoxximent, il-Housing Commissioner ma ghandux aktar rapport mas-sid, u ma ghandux interess li jirrikorri quddiem il-Board tal-Kera biex jigi stabbilit il-kera xieraq tal-fond li jkun.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info