Reference: Volume 33C (1948), Part No. 1, Section 2, Page 695

Judgement Details


Date
22/12/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG, GANADO E.
Parties
PAOLO BORG vs NEG. FRANCIS GRECH ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2258 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - INTERRUZZJONI - KOLPA - PRESKRIZZJONI - RIZERVA FIC-CITAZZJONI - SENTENZA - SOSPENSJONI
Summary
Il-preskrizzjoni ta' l-azzjoni ghal danni derivanti mnn fatt illecitu, jew htija akwiljana, hija dikta' sentejn; ghall-kaz mhix applikabili l-preskrizzjoni ta' hames snin li hija applikabili fil-kazta' danni derivanti minn kuntratt jew kwazi-kuntratt. Ir-rizerva li ssir fic-citazzjoni hija bizzejjed biex tinterrompi l-preskrizzjoni, imma bin-notifika tac-citazzjoni tibda tghaddi mill-gdid il-preskrizzjoni, u dik ir-rizerva ma tibqax veljanti sakemm iddum pendenti l-kawza, ghax allura jkun hemm sospensjoni, u mhux interruzzjoni, tal-preskrizzjoni, u l-kawzi tas-sospensjoni huma tassativamentstabbiliti mill-ligi, u fosthom ma hemmx dik ta' rizerva simili. Ir-rizerva l ssir f'sentenza ssir"si et quatenus", jigifieri illi min saret dik ir-rizerva favur tieghu jkun ghad ghandu l-azzjoniu din ma tkunx perenta skond il-ligi; ghax ir-rizerva ma ggibx ir-rivivixxenza ta' l-azzjoni li tkungiet estinta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info