Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 512

Judgement Details


Date
27/06/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
SPIRIDIONE CARUANA vs LORENZO BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"KERREJJA" - ART. 10 TAL-KAP. 109 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - SUBLOKAZZJONI
Summary
Il-Ligi tal-Kera taghti lill-inkwilin id-dritt li jissubloka parti mill-fond li jkun ghandu b'kera ghal skop ta' obitazzjoni, basta huwa jibqa' jghammar fil-fond; u dan minghajr ma tillimitalu -numruta' subinkwilini li jista' jkollu mieghu. Ghalhekk, l-inkwilin li jissubloka lil aktar minn familjawahda ghal skop ta' abitazzjoni ma jkunx biddel id-destinazzjoni tal-fond billi fil-fond, barra minnum ikun hemm zewg familji jew izjed, u mhabba f'hekk dak il-fond jghodd bhala kerrejja ghall-finijiet tal-Ligijiet tal-Pulizija. Lanqas ma jinfluwixxi fil-kaz il-fatt li minhabba li l-fond jigi konsidrat bhala kerrejja l-Awtorita' Sanitarja tobligah jaghmel xi spejjez fil-fond li diversament ma kienetx tordnalu, salv id-dritt tieghu ta' regress kontra l-inkwilin ghal dawk l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info