Reference: Volume 33C (1948), Part No. 1, Section 2, Page 691

Judgement Details


Date
06/12/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
LORENZA FITENI ET vs JOHN FITENI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1660 TAL-KODICI CIVILI - AVVJAMENT - DISTRUZZJONI TAL-FOND - DONAZZJONI - INKWILINAT - LOKAZZJONI
Summary
Ir-regola illi meta l-fond jigi distrutt il-kirja tigi rizoluta "ipso jure" u maghha jispicca ukoll"ipso jure" d-dritt ta' l-inkwilinat li ma jistax jirxoxta u minghajr ma ssir lokazzjoni gdida, mhixapplikabbli ghall-kaz fejn id-dritt ta' l-inkwilinat ikun oggett ta' donazzjoni, fir-rapporti bejndonanti u donatarju. Ghalhekk min kellu l-inkwilinat u l-avvjament ta' fond li gie distruutt, u dawn id-drittijet kienu tieghu bis-sahha ta' donazzjoni, hu ghandu dritt jidhol mill-gdid fl-inkwilinat u fl-avvjament meta l-fond jerga' jbena; u ma jistax id-donanti, fuq il-motiv illi dawk id-drittijiet spiccaw meta gie distrutt il-fond, jippretendi li dawk id-drittijiet ma ghandhomx jezistu favurid-donatarju. Ghax dik ir-regola hija applikabbli fir-rapporti bejn lokatur u inkwilin, u mhux bejn donanti u donatarju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info