Reference: Volume 33C (1948), Part No. 1, Section 2, Page 630

Judgement Details


Date
15/03/1948
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
EMMANUELE BORG PR ET NE vs NEG. JOSEPH GRIXTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 1565 TAL-KODICI CIVILI U ART. 122 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - CESSJONI - DENUNZJA - ECCEZZJONIJIET DILATORJI - RETRATT LITIGJUZ
Summary
L-eccezzjoni ta` nuqqas ta` denunzja ta` cessjoni bhala ostakolu ghall-azzjoni tac-cessjonarju li jirreklama l-hlas tal-krediti lilu ceduta hija wahda mill-eccezzjonijiet dilatorji li ma jolqtux il-meritu, u li ghandhom jigu moghtija "in limine litis"; ghalhekk eccezzjoni simili ma hix sollevabili fis-sede ta` l-appell meta ma gietx sollevata quddiem l-Ewwel Qorti. Kreditu li ma jkunx ghad irid jigi likwidat u li ma hemm ebda kawza fuqu, ma jistax jinghad li huwa kreditu litigjuz. Ir-retrtt litigjuz mhux ammess meta l-kreditu cedut ikun gejn minn operazzjoni kummercjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info