Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 472

Judgement Details


Date
10/06/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
CARMELA FARRUGIA NE. ET. vs CONCETTA MINTOFF ET.(*)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 652 U 657 TAL-KODICI CIVILI - DIVIZJONI - DOTA MONASTIKU - EREDITA' - KOLLAZZJONI - LEGAT - LEGITTIMA - LIKWIDAZZJONI - RIGALI - RIJUNJONI TAL-PATRIMONJU - RISKJU - SPEJJEZ FUNERARJI - SPEJJEZ TAL-FESTIN
Summary
Il-legittimarju ma hux eredi; imma lanqas huwa kreditur ta' l-eredita'; huwa biss ghandu porzjoni mill-beni li halla d-decujuz li hija rizervata lilu mill-ligi. Il-legittimarju ghalhekk ghandu jsib il-beni ereditarji kif hallihom id-decujus; u r-riskju ta' dawk il-beni huwa fuq l-eredi. Imma jekkdawk il-beni sofrew xi dannu straordinarju, li ghalih mhux tenut jirrispondi l-eredi, dak id-dannu jbatih anki l-legittimarju, fis-sens illi l-beni li jmissu bi hlas tal-legittima ghandu jehodhom hekkdanneggjati. Fil-kaz il-beni ereditarji kienu sofrew xi hsara bil-ghemil tal-ghadu fil-gwerra, u gie deciz illi l-legittima kellha tigi kalkulata mhux fuq il-valur tal-beni minghajr dik il-hsara, imma fuq il-valur tal-beni kif hekk danneggjati, salv id-dritt tal-legittimarju li jippartecipa fil-kumpens li eventwalment thallas il-War Damage Commission ghal dik il-hsara. Il-likwidazzjoni ta' assiereditarju ssir verament tant ghall-fini tad-divizjoni kemm ghal dak tal-likwidazzjoni tal-legittima; imma
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info