Reference: Volume 33B (1949), Part No. 1, Section 1, Page 553

Judgement Details


Date
14/12/1949
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
PAUL PISANI ET. vs CARMELO J. MALLIA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 24 TA' L-ORDINANZA III TAL-1943 - KUMMISSJONI GHALL-HSARAT TAL-GWERRA - TERMINU
Summary
L-appell illi l-Ordinanza dwar il-Hsarat tal-Gwerra taghti minn decizjoni tal-Kummissarju ghal dawkil-hsarat, fis-sens li hija taghmel jew ma taghmelx hlas jew dwar ghadd proporzjonat ta' hlas, ghandu jsir b'rikors fi zmien sitt ijiem minn dak in-nhar li tinghata d-decizjoni tal-Kummissjoni. Dan it-terminu jibda jghaddi minn meta l-Kummissjoni tkun tat id-decizjoni taghha dwar il-likwidazzjoni finali tal-kumpens u dik id-decizjoni tasal ghal konjizzjoni ta' min ghamel it-talba. Jekk il-persuna interessata terga' titlob lill-Kummissjoni biex tirrivedi dik id-decizjoni, u l-Kummissjoni twiegeb illi tirrofta dik it-talba, ma jistax jippretendi li t-terminu ta' sitt ijiem ghandu jibda jghoddminn meta l-Kummissjoni tgharrfu b'dan ir-rifjut taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info