Reference: Volume 74 (1990), Part No. 5, Section 1, Page 626

Judgement Details


Date
03/04/1990
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs JOSEPH SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABERRATIO ICTUS - DELITT MANKAT - KONKORS FORMALI TA' DELITTI - KONKORS TA' REATI U TA' PIENI - NULLITA' TA' KAPI TA' AKKUZA - OMICIDJU VOLONTARJU - REAT KONTINWAT
Summary
L-istess att doluz jista' diversi disposizzjonijiet tal-ligi u jikkostitwixxi aktar minn delitt wiehed. F'kazijiet bhal dawn l-Avukat ma' ghandu ebda obbligu li jaghti akkuzi f'kapi alternattivi. Meta b'att uniku persuna toqtol aktar minn persuna wahda jew toqtol wahda u tferi ohrajn hija tirrispondi mhux ghal delitt wiehed izda ghal daqstant delitti daqs kemm kien hemm nies feruti u/jew mejta.F'kazijiet bhal dawn il-konkors formali ta' delitti qatt ma gie accettat. Trattandosi ta' diversivittmi jew vittmi desinjati wiehed ma jistax jitkellem fuq risoluzzjoni wahda u galadarba dan hu eskluz, hadd ma jistenna li l-prosekuzzjoni kellha taghti l-beneficcju tar-reat kontinwat lill-akkuzat.Il-kuncett ta' reat uniku huwa differenti mill-kuncett ta' reat mezz u reat fini. Fejn hemm reatuniku hemm il-konkos formali, izda hemm biss ness ta' mezz/fini relevanza hi ghal dik li hija pienau mhux ghal dik lli hija reita'
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info