Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 114

Judgement Details


Date
23/05/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
WARA L-ATTIJIET TAR-RIKORS NRU. 466/1946 FL-ISMIJIET:- SALVATORE MICALLEF vs FILIPPU SIVE PINU BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OMESSA DECISIONE" - ART. 233 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI (KAP. 15 TA' L-EDIZZJONI RIVEDUTA) - SENTENZA
Summary
Meta ta-talba hija wahda, imma tkun pogguta fuq aktar minn motiv wiehed, u s-sentenza tiddecidi dikit-talba minghajr ma tirraguna fuq xi wiehed mill-motivi, ma hemmx lok ta' "omessa decisione". Ghaxid-domanda hija wahda u s-sentenza ezawriet dik id-domanda. Id-decizjoni qieghda fid-dispozitiv tas-sentenza, u mhux fil-motivazzjoni taghha. Ghalhekk min jippretendi li l-gudikant ma rragunax fuqxi wiehed mill-motivi allegati in sostenn tad-domanda ma jistax ifittex ir-rimedju fil-procedura stabbilita mill-ligi ghall-kazijiet fejn ikun hemm "omessa decisione".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info