Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 85

Judgement Details


Date
19/05/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIUSEPPINA AGIUS vs GIORGIO SULTANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMMODATION" - APPELL - ART. 593(2) U ART. 792 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 327/1945 - NULLITA' - QARI TAX-XHIEDA - SENTENZA
Summary
Il-Government Notice nru. 327/1945 mhix ta' ostakola ghat-talba tal-lokatur biex jiehu pussess ta' fond mikri lil hadd iehor meta huwa joffri lill-inkwilin "alternative accommodation" li tkun "suitable". Il-fatt li d-depozizzjoni ma tigix moqrija lix-xhud kif tirrikjedi l-ligi mhux motiv ta' nullita' tas-sentenza meta l-vjolazzjoni tal-forma ma hix ta' pregudizzju ghall-parti li trid topponi fl-appell dik in-nullita' tas-sentenza b'mod li dak il-pregudizzju ma jistax jigi rimedjat hlief bl-annullament tas-sentenza, jew meta dik il-parti kienet taf, jew messha tkun taf, b'dik il-vjolazzjoni ta' forma u intant halliet li l-attijiet jimxu l-quddiem u li tigi moghtija s-sentenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info