Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 65

Judgement Details


Date
19/05/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIUSEPPE GAUCI ET. vs SALVINO MIZZI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HOUSING COMMISSIONER - INTERESS - KOMPETENZA - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - REKWIZIZZJONI
Summary
Skond il-gurisprudenza kostanti tal-Qrati tal-Gustizzja, f'kazijiet ta' provvedimenti amministrativi, mentri jistghu jezaminaw jekk il-provvediment jidholx fl-attribuzzjonijiet ta' l-awtorita' li ordnatu, jew jekk gietx osservata l-forma stabbilita mill-ligi, ma ghandhomx jiddiskutu l-opportunita' ul-gustizzja tieghu. Ghalhekk talba ghall-izgurmbrament kontra min qieghed jokkupa fond rekwizizzjonat ma tistax tigi milqugha sakemm tibqa' ssehh ir-rekwizizzjoni, anki jekk b'dik l-okkupazzjoni jkunu qeghdin jigu lezi drittijiet ta' hadd iehor. Ghalhekk ukoll, talba ghal dikjarazzjoni li hija preordinata ghal dak l-izgumbrament ma jistax ikollha rizultamenti utili, u mhabba f'hekk ma ghandhiextigi deciza, ghax nieqsa mill-interess li ghandu jkun il-bazi ta' l-azzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info