Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 61

Judgement Details


Date
28/04/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
GIOVANNI MICALLEF vs PIETRO SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONFINI - PUSSESS - SPOLL - VJOLENZA
Summary
Jekk l-att li minnu jillamenta l-attur ma jurix li hemm negazzjoni tad-drittijiet tieghu da parti ta' min ghamlu, jew ma jammontax ghal uzurpazzjoni tad-drittijiet ta' hadd iehor, jew il-pussess ta' l-attur b'dak l-att ma jigix intakkat u bl-ebda mod menomat, ma jistax jinghad li dak l-att jikkostitwixxi spoll. Ghalhekk, meta jirrizulta li l-att ma sarx b'ebda ntiza ta' vjolenza, u lanqas ifixkell-ezercizzju tad-drittijiet ta' l-attur, dana ma jistax jagixxi bir-reintegranda: jekk jidhirlu li d-drittijiet tieghu gew lezi, ghandu azzjonijiet ohra. Fil-kaz prezenti dawn il-principji gew applikati ghal att tal-konvenut li qieghed f'postha gebla li kienet tqanqlet minn lokha u l-attur ippretenda li jagixxi bir-reintegranda biex jigu ristabbiliti l-konfini.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info