Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 55

Judgement Details


Date
21/04/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
VITTORIA CORTIS ET. vs GIO MARIA SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 506 (1) TAL-KODICI CIVILI - PASSAGG - PUSSESS - SERVITU' - SPOLL - TITOLU - TOLLERANZA
Summary
Huwa veru li s-servitu' diskontinwi, apparenti jew le, ma jistghux jigu akkwistati minghajr titolu,u ma jistghux jigu stabbiliti bil-preskrizzjoni jew bid-destinazzjoni ta' missier tal-familja, bhalma hija s-servitu' ta' passagg; pero' f'materja ta' spoll hemm principji ohra, fis-sens li biex jaghti lok ghall-azzjoni ta' spoll il-pussess ma ghandux bzonn jirrizulta minn titolu ta' proprjeta' jewservitu', imma huwa bizzejjed kwalunkwe pussess. U hija preferita t-teorija li t-titolu ma hux mehtieg ghall-ezercizzju tar-"reintegranda" f'kaz ta' impediment ta' servitu' ta' passagg, u n-nuqqas ta' titolu ma hux ta' ostakolu ghall-ezercizzju tar-"remedium spolii". Ghalhekk ukoll, f'azzjoni ta'spoll privileggjat ma tistax tigi implikata u deciza l-kwistjoni jekk l-attur ghandux titolu, immahuwa bizzejjed li jkun hemm l-element tal-pussess, u ta' kwalunkwe pussess. It-tolleranza ma tistaxtaghti azzjoni ta' spoll; imma dik it-tolleranza ghandha tirrizulta almenu "prima facie"; u meta dik it-tolleranza tirrizulta eskluza, l-eccezzjoni tan-nuqqas ta' azzjoni bazata fuqha hija inammissibili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info