Reference: Volume 74 (1990), Part No. 4, Section , Page 568

Judgement Details


Date
07/03/1990
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
DR GEORGE DEGAETANO ET NOE vs MICHAEL ZAMMIT TABONE ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AGENT TA' L-IVVJAGGAR - AKKOMODAZZJONI F'LUKANDA - LUKANDIER - RESPONABBILTA' TA' AGENT TA' L-IVVJAGGAR GHAL SERVIZZI IKKONTRATTI MINN TOUR OPERATOR - TOUR OPERATOR
Summary
Kawza fejn l-atturi ppretendew jirkupraw minghand is-socjeta' konvenut Agent ta' l-Ivvjaggar kredituta' akkomodazzjoni f'Lukanda u servizzi ohra resi lill-klijent. Il-Qorti laqghet l-eccezzjoni illifil-fatt illi s-servizz li nghata mis-socjeta' attrici kien lit-Tour Operator esteru u ghalhekk makinitx responsabbli ghalih is-socjeta' konvenuta. L-Atturi ppretendew ukoll illi s-socjeta' konvenuta irceviet il-flus u naqset illi tghaddihom lis-socjeta' attrici. Il-Qorti rriteniet li l-azzjonita' l-atturi kif impustata ma setghetx tirnexxi ghaliex f'dik l-ipotesi kienet messha giet intavolata b'kawzali u talbiet li jirriflettu dik l-Ipotesi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info