Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 616

Judgement Details


Date
25/02/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
VICTOR HERRERA vs RONALD GULIA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HAJT ESTERN - LOKAZZJONI
Summary
Hu principju indubitat li fost l-accessorji li jidhlu fil-godiment tal-fond mikri lill-konduttur hemm anki l-hitan tal-faccata ta' barra; u ghalhekk l-inkwilin jista' jizbogh il-faccata ta' barra tad-dar mikrija ghandu bil-kuluri li jrid hu, avvolja dawn il-kuluri ma jkunux konformi, anzi jkunu jaghtu fil-ghajn, mal-kuluri li bihom tinsab mizbugha l-faccata ta' fond kontigwu miskri lil haddiehor.Konsegwentement, l-inkwilin tal-fond l-iehor kontigwu ma jistax jikkostringi lill-inkwilin li zebagh il-faccata tieghu b'kuluri differenti biex jerga' jizbogh b'kuluri konfacenti mal-faccata tal-fondl-iehor, sakemm l-inkwilin li adopera dawk il-kuluri differenti jkun zebagh biss dawk il-partijietli jiffurmaw parti mil-faccata tieghu u ma jkunx dahal f'ebda parti mill-faccatta tal-fond kontigwu.Ghalhekk ukoll, jekk iz-zewg fondi huma ta' sid wiehed, imma mikrija ghand zewg kondutturi differenti, dak il-konduttur li jrid li l-konduttur l-iehor jerga' jizbogh il-faccata tieghu bil-kuluri lijaqblu mal-faccata kontigwa, ma jistax jagixxi ghal dan l-iskop kontra s-sid; ghax is-sid, anzi, ghandu l-obligu li jmantni lill-konduttur fil-godiment tal-lokazzjoni, u mhux jindahallu kif jizbogh il-faccata tal-fond li krielu, fl-assenza ta' xi patt limitattiv f'dan is-sens fil-kuntratt tal-lokazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info