Reference: Volume 41A (1957), Part No. 1, Section 1, Page 29

Judgement Details


Date
21/01/1957
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE MAGRO vs FARMACISTA ERIC MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CONSULTING ROOM" - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - LOKAZZJONI - SPIZERIJA
Summary
Meta si tratta ta' kambjament ta' destinazzjoni tal-fond mikri, imma dan il-kambjament ikyun parzjali u komplementari ghad-destiazzjoni mifthema, u kwazi konsegwenzjali taghha, b'mod li l-mutament ikun accessorju ghall-uzu principali, u b'mod li jibqa' dejjem shieh l-uzu stabbilit fil-ftehim, allurama hemmx abbuz tal-godiment, fis-sens li ma hemmx kambjament tad-destinazzjoni. Ghaldaqstant, jekkil-fond gie mkri ghall-abitazzjoni, bil-fakolta' lill-inkwilin li juza wahda mill-kmamar bhala spizerija u kamra ohra bhala store ghall-edicinali, u f'din l-ahhar imsemmija kamra l-inkwilin jaghmel raff fejn izomm il-medicinali u juza l-kumplament tal-kamra bhala "consulting room" fejn jattendi tabib, u dan bhala parti mill-attvazzjoni tan-negozju tal-farmacija, ma hemmx dak il-kambjamnet ta'destinazzjoni tal-fond li jintitola lill-lokatur jitlob lura l-pussess tal-fond. Aktar u aktar hijainsostenibbli l-allegazzjoni tal-lokatur li ken hemm dak il-kambjament ta' destinazzjoni jekk il-lokatur ikun aderixxa, anki tacitament, ghal dak l-uzu. Huwa veru li jista' jkun hemm kazijiet li fihom ix-xjenza u l-pazienza tal-lokatur ma tfissirx ratifika u adezjoni izda meta l-mutament kun parzjali u mhux abbuziv u s-sid ikun akkonsenta ghal dak il-kambjament b'atti li huma inkociljabbli ma kull idea ta' oppozizzjoni, allura jkun il-kaz li jigi ritenut li kien hemm adezjoni tacita tal-lokatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info