Reference: Volume 40C (1956), Part No. 2, Section 3, Page 700

Judgement Details


Date
19/01/1956
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SALVU SEYCHELL BIN IL-MEJJET ROSARIO vs SALVU SEYCHELL, BIN IL-MEJJET MICHELE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ANNIMALI - GWIEZ - HALIB - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - MOGHOZ
Summary
In-natura ta' att ghandha titqies mill-finalita' tieghu fil-mument li jsir in-negozju. Ghalkemm skond gurisprudenza relattivament recenti kien gie ritenut illi l-akkwist ta' moghoz ghall-bejgh tal-halib huwa att tal-kummerc, u, bhala korollarju, ta' l-istess natura l-akkwist ta' gwiez ghal dawk il-moghoz, pure aktar recentement gie deciz li min ibiegh il-halib ma ghandux jigi meqjus bhala kummercjant, u l-bejgh tal-halib ma jikkostitwix att tal-kummerc. Ix-xiri ta' annimali biex jigu msemmnin,bhala att accessorju ghar-raba', ghandu jigi prezunt li sar mix-xerrej ghal koncim, u jibqa' dejjematt ta' natura civili, anki jekk l-akkwist isir bl-intenzjoni li dawk l-annimali jigu mibjugha warali jkunu gew imsemmnin. Ghaldaqstant, min jaghmel akkwist ta' annimali f'dawn ic-cirkustanzi ma jidherx li kellu l-kwalita' ta' kummercjant meta ghamel dak l-akkwist, jew li dak in-negozju tieghu ghandu karattru kummercjali. Ghalhekk ukoll, l-azzjoni tal-kreditur ghall-prezz tal-gwiez kontra dakix-xerrej, li dan xtara ghal dawk l-annimali, tidhol fil-kompetenza tal-Qorti Civili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info