Referenza: Volum 40C (1956), Parti Nru. 1, Taqsima 3, Paġna 602

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/02/1956
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
MONTANARO GAUCI A.J.
Partijiet
CARMELO SPITERI vs JOSEPH FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 757(2) TAL-KAP. 15 - KOMPETENZA VALUR - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Huwa minnu li jekk quddiem il-Qorti Inferjuri, fl-avviz fejn jintalab l-izgumbrament tal-inkwilin, ma jkun hemm xejn li jista' jiddetermina l-valur, it-talba, koncepita b'kawzali ta' nuqqas ta' titolu, turi valur indeterminat; imma ghall-finijiet tal-kompetenza, il-valur, meta jista' jigi determinatfacilment, ma jibqax indeterminat; u allura dak il-valur jiddetermina l-kompetenza malli titnehha l-incertezza fuqu. Il-fatt li l-kera tal-fond, qabel ma dan gie okkupat mid-detentur attwali, kien gie stabbilit mill-Board tal-Kera, jista' jigi accettat bhala kriterju tal-valur lokatizju tal-fond;u ghalhekk ma hemmx bzonn li tigi applikata d-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li, meta jkun hemm bzonn li jigi stabbilit il-valur lokatizju ta' fond, il-Qorti ghandha tqabbad perit biex jistabbilieh jew toqghod ghal dak il-valur li jinsab dikjarat fil-Land Valuation Office. Dan il-kriterju huwa applikabbli anki meta d-domanda ghall-izgumbrament tkun bazata fuq nuqqas ta' titolu fil-persuna li tkun qeghda tokkupa l-fond. U jekk mill-applikazzjoni ta' dan il-kriterju jirrizulta li l-valur lokatizju tal-fond ma jeccedix £10 fis-sena, il-Qorti Inferjuri hija kompetenti biex tiehu konjizzjoni tat-talba ghall-izgumbrament.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni