Reference: Volume 40C (1956), Part No. 2, Section 3, Page 698

Judgement Details


Date
19/01/1956
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
JOHN MUSCAT vs PATRICK DUFFY ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 743 TAL-PROCEDURA CIVILI - GURISDIZZJONI
Summary
Jekk il-konvenut f'kawza kien assenti meta saret ic-citazzjoni, l-attur ghandu d-dmir, biex jirradika l-gurisdizzjoni tal-Qrati Taghna li jiehdu konjizzjoni tal-kawza, li jipprova li l-konvenut ghandud-domicilju tieghu f'dawn il-Gzejjer jew li, ghad li l-konvenut ma jinsabx f'dawn il-Gzejjer, is-sentenza tkun tista' tigi ezegwita f'dawn il-Gzejjer. Id-dispozizzjoni li tghid li l-Qorti ghandha gurisdizzjoni fuq kull persuna dwar hwejjeg li qeghdin jew jinsabu f'dawn il-Gzejjer tikkontempla l-ezercizzju ta' azzjoni reali, li jkollha bhala oggett ir-rivendika jew jew il-proprjeta' ta' dawk il-hwejjeg, u mhux l-ezercizzju ta' azzjoni personali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info