Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 613

Judgement Details


Date
25/02/1956
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ROSA FARRUGIA vs ANTONIA CILIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KONSORZJU - LOKAZZJONI - TITOLU - ZGUMBRAMENT
Summary
Meta fond huwa okkupat minn wiehed mill-komproprjetarji ma jistax ikun hemm lok ghall-hlas ta' kera,u kwindi (apparti ragunijiet ohra) ma jistax ikun hemm lok ta' lokazzjoni, qabel ma jkun hemm kostituzzjoni in mora ghall-hlas tal-kera b'interpellazzjoni b'att gudizzjarju - principju li hu assodatfil-gurisprudenza Maltija, fondat fuq principji tad-dutturi antiki. Pero', lanqas jista' jinghad liallura dak il-komproprjetarju qieghed jokkupa l-fond minghajr titolu; ghaliex il-komproprjetarju lijokkupa l-fond minghajr titolu; ghaliex il-komproprjetarju li jokkupa l-fond komuni biex jabita fihma jistax jigi kwalifikati bhala intruz, jew bhala detentur minghajr titolu; ghax hu ghandu titoluderivanti mill-istess kompartecipazzjoni li hu ghandu fil-proprjeta'; u l-komproprjetarju iehor fuqil-motiv li dan qieghed jokkupa l-fond indiviz bla titolu. Ghaldaqstant it-talba ta' komproprjetarju ta' fond biex komproprjetarju iehor jigi zgumbrat minn dak il-fond, bhala bazata fuq in-nuqqas ta'titolu, mhux sostenibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info