Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 650

Judgement Details


Date
20/10/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
PAOLO FARRUGIA vs ANGELO TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAVATORY" - ART. 1030 TAL-KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - NULLITA' - OBLIGAZZJONI ILLECITA
Summary
Lokazzjoni ta` fond ghall-abitazzjoni li ma jkunx provvdu b'"lavatory", meta ma hemmx ebda ftehim kontestwali li s-sid jew il-kerrej ghandu jipprovdi dak il"lavatory", hija illecita`; gahx hija kontraligi sanitarja, li ma tistgahx tgi derogata mill-partijiet minhabba li hija ta` interess publiku.U obligazzjoni illecita ma ghandhiex effett. Ghalhekk dik il-lokazzjoni hija nulla. Il-fatt li l-Awtorita` Sanitarja ma tkunx ipprocediet ma jbiddelx l-aspett guridiku; ghax l-illecita` tal-lokazzjoni tibqa` l-istess, u l-Qorti ma tistghax tissanzjona l-permanenta ta` stat kontravvenzjonali sempliciment ghaliex ikun ghadu ma giex skopert. Lanqas ma jista` l-lokatur jigi kostrett jibni dak il-"lavatory"; ghaliex, bhala lokatur, hu mhux tenut, fin-nuwqqas ta` pat espress, jimmiljora l-istat l ifih kien il-fond meta saret il-kirja, izda biss li jzomm il-fond fl-istat li kien allura. Ghaldaqstant lokazzjoni ta` fond ghall-abitazzjoni minghajr "lavotary" mhix sostenibbli, ghax nulla "ab initio"
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info