Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 646

Judgement Details


Date
30/06/1956
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
PAOLO PULO vs JOHN SULTANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1643(A) TAL-KODICI CIVILI - DIPORTAMENT TAL-INKWILIN - LOKAZZJONI
Summary
L-inkwilin ghandu jinqeda bil-fond bhala missier tajjeb tal-familja; u min jokkupa parti ta` dar majkunx qieghed jinqeda biha bhala missier tajjeb tal-familja meta bl-imgieba tieghu ma jhallix lil min jokupa -parti l-ohra tad-dar fil-paci u l-kwiet; anzi jirrendi impossibbli l-okkupazzjoni taht dawk ic-cirkustanzi. Meta l-insulti u l-glied isiru fid-dar abitata in parti mill-inkwilin u in partimis-sid, ma jistghax jinghad li dawk l-attri tal-inkwilin ikunu estranei ghat-tgawdija u uzu tad-dar, ghax anzi jkunu saru in okkazjoni ta` dak l-uzu; u meta jkunu ripetuti hafna drabi, b'mod li jipperpetraw l-animozita` u l-glied, u jirrendu insopportabbli l-koabitazzjoni, jew almenu gravuza hafna,allura jkun hemm abbiz tal-godiment li jaghti lok ghax-xoljiment tal-lokazzjoni. U dana jinghad anki meta l-insulti u l-glied ikunu gejjin minn membri tal-familja jew dipendenti tal-inkwilin; ghax dana jirrispondi ghall-imgieba taghhom. Imma huwa logiku u naturali illi, jaghtu lok ghax-xoljimenttal-lokazzjoni, ujehtieg li l-glied u l-insulti ma jkunux provokati minn imgieba hazina tal-lokaturstess; ghax huwa antiguridiku li bniedem javvantaggja ruhu bil-hazen tieghu nnifsu kontra bniedem iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info