Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 632

Judgement Details


Date
17/03/1956
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE FENECH vs AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TAXXA
Summary
Sabiex l-ispejjez ta' att jitqiesu komprizi fil-kundanna ghall-ispejjez kontenuta f'sentenza, meta dak l-att ma jkunx wiehed mill-atti stess tal-istess kawza (f'liema kaz ma jistax ikun hemm kwistjoni), jew meta ma jkunx imsemmi espressament fl-att inizjali tal-gudizzin (avviz, citazzjoni, jew libell) bhal meta jinghad "bl-ispejjez, komprizi dawk tal-ittra ufficjali, tal-......... (f'liema kaz lanqas ma jista' jkun hemm kwistjoni), jehtieg, in linea ta' massima li dak l-att ikun strettament konness mad-domanda u mad-decizjoni ; kif ukoll jehtieg li ma jkunx superfluwu, u li l-meritu tieghu jkun fondat konformement ghad-domanda kif tkun giet sostnuta mill-Qorti b'decizjoni favorevoli fil-kawza li taghha jkunu qeghedin jintalbu l-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info