Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 607

Judgement Details


Date
04/02/1956
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE FENECH vs AVUKAT DR. ANTONIO CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 262 TAL-KAP. 15 - EZEKUZZJONI TA' SENTENZA - SPEJJEZ GUDIZZJARJI - TAXXA
Summary
Is-sentenza huma ezegwibbli mill-Qorti li tkun ippronunzjathom, u t-taxxa tal-ispejjez fil-konfronttal-kollitigant avversarju hija parti integrali mill-ezekuzzjoni tas-sentenza, li hi appuntu t-titolu ezekuttiv ghal dawk l-ispejjez. Ghaldaqstant, kwistjoni dwar jekk certi atti ghandhomx jigu inkluzi fit-taxxa tal-ispejjez kanonizzati bis-sentenza hija kwistjoni li tirrigwarda l-ezekuzzjoni ta' dik is-sentenza. Ghaldaqstant, jekk il-kwistjoni tqum quddiem Qorti tal-Appell li tkun iddecidiet dwar dawk l-ispejjez, dik il-Qorti hija l-Qorti li ghandha tiehu konjizzjoni tal-kwistjoni u tiddecidiha, avvolja b'hekk jintilef il-beneficcju tad-doppju ezami. Ghax ghalkemm hu deziderabbli li, kemmjista' jkun, kull kawza jkollha dan il-beneficcju, din il-konsiderazzjoni ghandha ccedi quddiem il-principju l-iehor fuq enuncjat; u kull Qorti ohra tkun, in forza tal-istess principju, inkompetentili tiddecidi kwistjoni simili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info