Reference: Volume 40C (1956), Part No. 1, Section 3, Page 596

Judgement Details


Date
21/01/1956
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
SPIRIDIONE MIFSUD vs ANTONIO BARBARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1028 U 1007(C) TAL-KODICI CIVILI - ART. 93 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - LOKAZZJONI - LOKI KOMODU - NULLITA'
Summary
Jekk post jinkera espressament ghall-abitazzjoni, meta ma hux provvdut b'loki regolari, dik il-lokazzjoni hija nulla. Ghaliex, skond il-ligi, ma jistax jigi uzat, u lanqas jista' jigi mholli li jintuza, post ghall-abitazzjoni li ma jkunx hekk provvdut. U la l-post gie mikri ghal uzu mhux permess mill-ligi, l-oggett tal-kntratt lokatizju kien fond li skond il-ligi ma kienx abitabbli; u hekk jonqos wiehed mir-rekwiziti essenzjali ghall-validita' tal-kuntratt. U dik il-lokazzjoni hija nulla, b'mod li l-inkwilin ma jistax jippretendi li ghandu titolu validu biex jokkupa l-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info