Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 367

Judgement Details


Date
14/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
EMANUEL CAUCHI vs CHARLES BYERS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HAJT DIVIZORJU - INNALZAMENT TIEGHU - KOMUNJONI - NUQQAS TA' UTILITA'
Summary
Huwa risaput li wiehed jakkomuna hajt bil-fatt stess li jpoggi kostruzzjoni ma' jew fuq il-hajt u lil-kreditu favur il-proprjetarju jitwieled malli jsir l-appogg. Il-jedd tal- koproprjetarju li jgholli l-hajt komuni johrog espressament mill-artikolu 414 tal-Kodici Civili basta li l-ispejjez mehtiega ghat-tlugh tieghu jithallsu minn dak li jaghmel ix-xoghol. Pero' tali dritt gie interpretat fis-sens li m 'ghnadux jigi ezercitat u invokat sempliciment biex ikun gie ezercitat. Il-ligi ghandhatohloq bilanc mal-fatt li bl-innalzament ta' hajt komuni tista' ssir hsara lill-koproprjetarju iehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info