Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 344

Judgement Details


Date
08/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE
Parties
N.N vs N.N
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ARTIKOLU 20 TA' L-ATT XXXVII TA' L-1975 - NULLITA' - ZWIEG
Summary
F'kaz ta' zwieg li jkun iddikjarat null il-parti in malafede hija obbligata thallas manteniment lill-parti in bona fede. Dan skond l-artikolu 20(5) ta' l-Att XXXVII ta' l-1975. Dan is-subartikolu ma jidhirx li qieghed jikkontempla l-kaz fejn iz-zewg partijiet ikunu in bona fede. F'kaz bhal dan il-Qorti trid tirreferi ghas-subartkolu l'fejn il-ligi tipprovdi li sakemm is-sentenza ta' nullita' tkun saret res judicata jezistu l-effetti kollha taz-zwieg b'mod li, ghaz-zmien stipulat fis-subartikolu 5, ghandhom japplikaw il-principji normali dwar l-alimenti bejn il-mizzewgin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info