Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 2, Page 364

Judgement Details


Date
14/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, FILLETTI JOSEPH A.
Parties
PIJU CAMILLERI vs CARMEL ATTARD BHALA EDITUR U DOTTOR AUSTIN BENCINI LL.D BHALA STAMPATUR TAL-GURNAL "IL-GENS"
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEPOZIZZJONI TA' XHUD QUDDIEM QORTI OHRA - XHIEDA VIVA VOCE
Summary
L-artikolu 559 Kap. 12 jesigi minghand il-Qorti li hija ghandha tordna li ssirilha l-ahjar prova, udin certament hija d-deposizzjoni quddiemha, viva voce, tax-xhud u mhux it-traskrizzjoni ta' deposizzjoni ta' l-istess xhud quddiem Qorti ohra. Wiehed ghandu jkollu dejjem id-dritt li jisma' u jara lix-xhud li qed jiddeponi u li jaghmillu l-kontro-ezami li l-kaz jissuggerixxi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info