Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 405

Judgement Details


Date
20/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
EMANUEL REFALO vs JOHN RAPA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPOGG - HAJT DIVIZORJU - HTIEGA JEW LE TA' PREAVVIZ - PUSSESS
Summary
Il-ligi ma tirrikjedix procedura partikolari biex hajt li jkun diga' mibni u li huwa possibbli li jigi rez in komun, jigi effettivament rez komuni. Hija forsi l-kortezija, il-kostumi salutari ta' bwon vicinat u ragunijiet ohra li jaghmluha rakkomandabbli li qabel ma persuna tirrendi hajt in komun tinforma lill-proprjetarju b'din l-intenzjoni, pero' dan mhux rikjest ad hoc mil-ligi li anqas ghalhekk ma jirrikjedi xi formalita' partikolari jew il-kunsens tas-sid. Min jirrendi hajt in komun ma jkun qieghed inehhi xejn mill-pussess tal-proprjetarju li sa dak iz-zmien kien proprjetarju assolut uuniku ta' l-imsemmi hajt, ghaliex il-pussess hemm kien u hemm jibqa', hlief li issa se jkun hemm ko-possessur. Pero' certament m'hemmx dak l-ispossessament li jikkaratterizza cirkostanzi li jwasslu biex tkun tista' ssir l-actio spolli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info