Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 337

Judgement Details


Date
03/03/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
JOSEPH BORG vs EMANUELA VELLA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIVIZJONI PARZJALI - LEGAT
Summary
Id-dritt tal-legatarju li jircievi l-legat jista' jittrasmettih lill-eredi tieghu. il-legatarju jittrasmetti d-dritt li huwa ghandu - id-dritt li jircievi l-haga legata u mhux il-haga legata - proprju ghaliex din ma tkunx ghadha ghaddiet definittivament biex tifforma parti mill-patrimonju tieghu.Divizjonijiet parzjali ma jistghux jigu koncessi mill-Qorti jekk xi wiehed mill-koproprjetarji jopponi divizjoni ta' parti mill-koproprjeta' u mhux tal-koproprjeta' kollha. Divizjoni hi mmirata biexpermezz taghha tigi tterminata l-komunjoni u dan l-iskop ta' l-azzjoni ma jintlahaqx jekk kemm-il darba dik l-azzjoni tkun limitata b'mod li thalli l-kontendenti fl-istat komunitarju, jew ahjar, konsorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info