Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 318

Judgement Details


Date
14/02/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
LORIS BIANCHI PROPRIO ET NOE vs ELENITA ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EZEKUTUR TESTAMENTARJU - SETGHA JEW LE LI JIFTAH KAWZA GHAL ZGUMBRAMENT
Summary
Ezekutur testamentarju bhala mandatarju sui generis ghandu jzomm ruhu fil-limiti ta' l-inkariku tieghu u m'ghadu ebda fakulta' ohra hlief dawk necessarji ghall-adempiment tad-disposizzjonijiet testamentarji. Izda mit-testment li ta lok ghal din il-procedura jirrizulta evidenti hafna li l-inkarigumoghti lill-appellat pro et noe jmur aktar 'il boghod, u huwa aktar ampju estiz minn dak li solitament jinghata lill-esekutur testamentarju, tant li nhatar l-amministratur wahdieni tal-beni kollha tal-wirt, inkluzi l-immobbli, sakemm issir il-qasma. Ghalhekk ma jistax jinghad li l-azzjoni bhal dikesperita mill-appellat ghall-fini ta' zgumbrament ma tinkwadrax ruhha fl-ambitu ta' din l-amministrazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info