Reference: Volume 79 (1995), Part No. 2, Section 1, Page 239

Judgement Details


Date
10/01/1995
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
EMANUEL CARDONA ET vs DR. GRAHAM BUSUTTIL ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI GHAL SERVIGI - DISKREZZJONI TAL-QORTI - IMGHAXIJIET - LIKWIDAZZJONI
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ma tiddisturbax id-diskrezzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza (fil-kaz in ezami dwar likwidazzjoni ta' servigi) hlief meta jkun hemm ragunijiet serji. L-appellanti ppretendew li l-imghaxijiet kellhom ikunu kkomputati mid-data tan-notifika tac-citazzjoni, u mhux mid-data tas-sentenza. Din il-pretensjoni ma tistax tintlaqa' minhabba li l-principju legali li jghodd ghall-kaz hu li in illiquidis non fit mora.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info